24/7 gebed

gebedsketting flyer docGebedsnetwerk.be is in maart 2009 een non-stop gebedsketting gestart die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar door wil gaan met gebed. Een nieuw idee is dit absoluut niet, integendeel, we hinken ver achterop bij de rest van de wereld. In vele landen bestaan er al tientallen van dat soort kettingen.

In België zijn we dus eindelijk ook van start gegaan. Hoe willen we dit concreet aanpakken?

  • we zoeken 168 bidders
  • die gaan elk een vast uur per week in gebed
  • alleen of met een klein groepje
  • thuis of in een gebedsruimte

We willen deze ketting zo snel mogelijk vol zien.
Borrelt dit ook in jouw hart?
Wil jij ook meehelpen de geestelijke atmosfeer in ons land open te bidden?
Overweeg bij jezelf welk soort uur jou het best zou passen
(’s morgens vroeg, overdag, ’s avonds, ’s nachts…)

  1. Kijk welke uren nog vrij zijn
  2. Stuur een berichtje aan 247@gebedsnetwerk.be op welk uur je wilt bidden

Lees: GNV-gebedsketting-oproep

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?” (Lukas 18:7)

GNW-gebedsketting_flyer_A6