Downloads

Downloads, hulpmiddelen, studies en artikelen
Bidden is enerzijds kinderlijk eenvoudig, maar anderzijds soms een hele karwei. Overal kan sleur op komen en het is belangrijk om ons gebedsleven fris en gevarieerd te houden.µ

We hebben een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die je hierbij kunnen helpen:

Bidden in en voor Brussel

Als Gebedsnetwerk zijn we sinds oktober 2010 heel intens bezig met gebed in en voor Brussel als hoofdstad van ons land. We gaan regelmatig met teams op verschillende strategische plaatsen bidden en zullen dat nog een hele tijd blijven doen. Brussel is een internationaal knooppunt, maar ligt daarom ook vaak “in de knoop”. Het is een zeer strategische stad, maar ook een stad met heel veel geestelijke nood.

We zijn bezig een reeks artikels te schrijven die bedoeld zijn voor (teams van) bidders die op deze plaatsen in Brussel willen gaan bidden, om historische achtergrond én gebedsonderwerpen aan te reiken.

(1) Het Sint-Goriksplein, de oudste historische kern van de stad

(2) De Grote Markt, centrum van handel en macht, van executies en optochten, oproer en feesten (zal binnenkort verschijnen)

Verdere artikels zullen later verschijnen. Deze zijn ook in het Engels en Frans te verkrijgen (zie bij www.pray4belgium.be).

De “koninkrijksidentiteit” van de Belg

Eén van de vruchten van het gebedswerk is dat we heel intens God gevraagd hebben om ons het “koninkrijkskarakter” van de Belg te openbaren. België ligt ook in de knoop met haar identiteit en haar bestemming, vandaag nog zichtbaarder dan ooit tevoren. En toch geloven we dat God met alles een plan en bedoeling heeft: Hij was erbij toen dit land in 1830 ontstaan is, ook al is het een beetje vreemd gelopen, en ook al zitten we met twee (zelfs drie!) talen en culturen. Uit gebed is toen het volgende geboren: het karakter dat Hij in ons volk gelegd heeft, hebben we in zeven kenmerken samengevat: zie document.

Je kan ook de (gedrukte) postkaart bestellen, die bedoeld is om onszelf voortdurend te herinneren aan onze Koninklijke identiteit, deze uit te bidden (“in gebed te heroveren”) en ze uit te léven! Deze tekst bestaat ook in het Frans en Engels.

Het geestelijke klimaat van België: waarom en hoe bidden?

Vernieuwde editie van “Geestelijke geschiedenis van België” uit 2008; Een klein, handig boekje (30 blz) om te bidden voor ons land. Er komen 23 onderwerpen aan bod zoals het ontstaan van België, de worsteling met onze identiteit, de geschiedenis rond Kongo, de spanningen tussen Vlamingen en Walen, ethische kwesties, het geestelijk klimaat enz. In de kadertjes staan tegelijk 30 gebedsonderwerpen.
Meer info
Bestellen
Het is te koop aan 4 € (5,50 € verzending inbegrepen; vanaf 5 ex.: 3 €) en bestaat ook in het Engels en Frans.

Gebed, diepgeworteld en wijdvertakt

40 groeischeuten voor gebed en voorbede”
Dit boek (176 p.) bestaat uit 40 losse artikels.  Een deel ervan is rechtstreeks geïnspireerd door de Bijbel: een gebed, een persoon die bidt, een gelijkenis, een vers… Een ander deel zijn meer vrije artikels, geïnspireerd door een gebeurtenis, een anekdote, een hedendaagse vergelijking, een modern inzicht.
Het is bedoeld voor mensen die hun gebedsleven willen verdiepen en tot aan de randen deze wereld willen verkennen.

De winkelprijs is 19,90 EUR, maar mensen van het Gebedsnetwerk kunnen hem direct bestellen voor de prijs van 17,50 EUR (verzending + 4 EUR = 21,50 EUR). Indien interesse: info@gebedsnetwerk.be.


Strategisch Gebedsplan Vlaanderen

32 pagina’s vol informatie en tips rond gebed. Aan de orde komen: het gebed van de leider, een gebedscoördinator per gemeente, voorbidders, een gebedscel, de gemeentebidstonden en allerlei hulpmiddelen, zoals tips voor een creatief gebedsleven, een gebedsenquête in de gemeente, een vragenlijst voor een groepsgesprek rond gebed en voorbede, en 26 tips om de kwaliteit van ons gebed te verbeteren…

Deze uitgave van Gebedsplatform Vlaanderen, is gratis aan alle gemeenteleiders van evangelisch Vlaanderen aangeboden. Je kan het downloaden of per post bestellen (3,5 euro, verzending inbegrepen, vooruit te betalen) bankgegevens vind je hier


Bidden voor je stad

Wil je in een gebedsgroepje regelmatig en systematisch bidden voor je stad, gebruik dan volgend schema hiervoor om alle aspecten door te bidden: Schema om te bidden voor je stad


Gebed voor Vlaanderen

Wil je diepgaande voorbede doen voor Vlaanderen (of België), en wil je een goed geïnformeerd dossier hiervoor met historische, sociologische en statistische informatie, dan kun je het dossier “Gebed voor Vlaanderen” bestellen (47 blz.)


Verzoeningsproces Europa-Afrika

Sinds 2004 zijn we als Gebedsnetwerk betrokken in een verzoeningsproces tussen Europa en Afrika; hiervoor zijn we met een delegatie naar Berlijn geweest (november 2005), naar Kinshasa (juni 2006), Kinshasa en Lubumbashi (juni 2008) en Rwanda (juli 2009). In juni 2010 hadden we een België-Congo-verzoeningsbijeenkomst in Brussel…
Verslagen van deze activiteiten kan je vinden op
www.pray4belgium.be


Seminars van Franz Lippi op CD

de CD’s van alle seminars met Franz Lippi (vanaf nov 2007) zijn nog allemaal verkrijgbaar; contacteer ons voor meer informatie.