Het laatste nieuws over het Gebedsnetwerk (brief van Ignace)

Van 3 naar 1 platform

Van drie platformen en niveaus (Gebedsnetwerk, Gebedsplatform en Pray4belgium, en in feite ook Pray4brussels) willen we terug naar één platform: Pray4belgium. Hier willen we alle activiteiten (bijv. de gebedsketting) en informatie bundelen, en dat in drie talen.
We zullen dus een platform blijven aanbieden
(1) voor informatie rond gebedsinitiatieven (nationaal en internationaal),
(2) om te netwerken tussen allerlei gebedsinitiatieven of gebedshuizen, en
(3) om blijvend gebed en voorbede te stimuleren en te ondersteunen.
Op termijn zal dat nog enkel via de website van Pray4belgium gebeuren, en via de mailings.

Helpende handen

Alle zelf georganiseerde activiteiten (gebedsdagen, seminars…) zullen we tijdelijk beperken. We zien tegelijk blijvend uit naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers die zich geroepen weten voor gebed en voorbede. En hierbij willen we zeker uitkijken naar de jongere generatie om de fakkel over te nemen.
In ieder geval, voel jij je zelf geroepen of ben jij zeer gemotiveerd om iets rond gebed te starten of uit te bouwen, of een helpende hand te bieden (organisatie, administratie, communicatie, vertalen, layout…) stuur ons a.u.b. een berichtje en we kijken graag samen wat mogelijk is.
Hulp is zeer welkom en gebed blijft cruciaal.

Gebedsketting

De gebedsketting is tijdens de hele corona-tijd blijven functioneren: ook hier verwelkomen we graag nieuwe bidders, want ons land heeft het hard nodig. Je kan kiezen welke van de zeven ‘gebedsbergen’ jij op je hart hebt (politiek, economie, onderwijs, sociale sector, media en cultuur, kerk en religie, familie), en dan krijg je daarvoor specifieke gebedsonderwerpen, 4 à 8 maal per jaar via mail en WhatsApp. Alle info: www.gebedsnetwerk.be/gebedsketting/. En geef je op bij Gerda: 247gebed_gerda@telenet.be

Lees hier volledige tekst van de brief van Ignace, waarin hij ook vertelt over zijn sabbatical, het boek dat hij schrijft en de post-coronatijd: