Gebed kan je op talloze manieren doen en op vele niveaus: persoonlijk in je binnenkamer, in je gezin, met een vaste gebedspartner (een ‘gebedsduo’), in je gemeente of celgroep, in je stad of regio, landelijk of internationaal. Elk van deze niveaus is belangrijk. Het Gebedsnetwerk focust zich meer op nationaal en regionaal gebed, maar wil graag ook alle andere ondersteunen en aanmoedigen.

Hier een overzichtje van terugkerende of doorlopende gebedsactiviteiten (die we zelf organiseren, of die door anderen georganiseerd worden en die wij steunen); voor actuele info over concrete acties, zie de nieuws-rubriek (rechts).

 • Een gebedsketting die voor de ‘zeven bergen’ (invloedssferen) van de maatschappij bidt: doe jij mee?
 • De Nationale Gebedsdag: eind april, in Brussel, drietalig
 • Twee seminars per jaar met een gastspreker van buitenaf.
 • Maandelijks een ‘Tent van David’: een tijd van intense aanbidding en voorbede
 • Eenmalige gebedsacties, bijv. voor verkiezingen of bij belangrijke wetsvoorstellen, gebedswandelingen op strategische plaatsen…
 • De internationale Gebedsweek in januari (een initiatief van de Europese Evangelische Alliantie)
 • Provinciale gebedsavonden voor leiders: meestal aan het eind van de gebedsweek in januari
 • Nacht van gebed voor de vervolgde kerk (initiatief van Open Doors), meestal op een vrijdagavond een week na Pinksteren
 • 30 dagen moslim gebedsfocus: tijdens de ramadan bidden miljoenen christenen voor moslims: zie www.30dagen.nl.
 • Oktober is al vele jaren onze vaste gebedsmaand.
 • We ondersteunen en promoten ook ‘Stadsgebed’: alle christelijke leiders van een stad komen maandelijks samen om te bidden voor hun stad. Lees het artikel over ‘City Church’. Dit gebeurt reeds (gedeeltelijk) in verschillende Vlaamse steden; wie volgt?
 • Het Brussels House of Prayer (dicht bij Schuman) biedt ook vele tijden van gebed en aanbidding aan.

Bekijk het archief van voorgaande jaren

Sinds 2004 zijn we als Gebedsnetwerk betrokken in een verzoeningsproces tussen Europa en Afrika; hiervoor zijn we met een delegatie naar Berlijn geweest (november 2005), naar Kinshasa (juni 2006), Kinshasa en Lubumbashi (juni 2008) en Rwanda (juli 2009). In juni 2010 hadden we een België-Congo-verzoeningsbijeenkomst in Brussel…
Verslagen van deze activiteiten kan je vinden op www.pray4belgium.be