Dankzij vele jaren onderzoek (‘spiritual mapping’) kunnen we u volgende hulpmiddelen aanbieden om meer geïnformeerd en gefocust voor ons land te kunnen bidden:

Brochure: ‘Het geestelijke klimaat van België: waarom en hoe bidden?’

Een klein, handig boekje (2018, 30 blz) om te bidden voor ons land. Er komen 23 onderwerpen aan bod zoals het ontstaan van België, de worsteling met onze identiteit, de geschiedenis rond Kongo, de spanningen tussen Vlamingen en Walen, ethische kwesties, het geestelijk klimaat enz. In de kadertjes staan tegelijk 30 gebedsonderwerpen. Het is te koop aan 4 € (5,50 € verzending inbegrepen; vanaf 5 ex.: 3 €) en bestaat ook in het Engels en Frans.


‘De “Koninkrijksidentiteit” van de Belg’: één van de vruchten van het gebedswerk is dat we heel intens God gevraagd hebben om ons het “koninkrijkskarakter” van de Belg te openbaren. België ligt erg in de knoop met haar identiteit en haar bestemming, vandaag nog zichtbaarder dan ooit tevoren. En toch geloven we dat God met alles een plan en bedoeling heeft: Hij was erbij toen dit land in 1830 ontstaan is, ook al is het een beetje vreemd gelopen, en ook al zitten we met twee (zelfs drie!) talen en culturen. Uit gebed is toen het volgende geboren: het karakter dat Hij in ons volk gelegd heeft, hebben we in zeven kenmerken samengevat. Goede gebedsstof! Deze tekst bestaat ook in het Frans en Engels.


‘Speerpunten in gebed voor België’: cruciale en strategische gebedsonderwerpen voor ons land, die de vrucht zijn van jarenlang naar God luisteren, in 7 thema’s gegroepeerd (= het verslag van de nationale gebedsdag, 9 mei 2015, 4 blz)

‘Een droom voor Vlaanderen’: soms moeten we durven dromen: hoe dit land eruit zou kunnen zien als God Koning mag zijn.

Bidden in en voor Brussel: sinds oktober 2010 zijn we heel intens bezig met gebed in en voor Brussel als hoofdstad van ons land. We gaan regelmatig met teams (ook internationale) op verschillende strategische plaatsen bidden en zullen dat nog een hele tijd blijven doen. Brussel is een internationaal knooppunt, maar ligt daarom ook vaak “in de knoop”. Het is een zeer strategische stad, maar ook een stad met heel veel geestelijke nood. We zijn bezig een reeks artikels te schrijven die bedoeld zijn voor (teams van) bidders die op deze plaatsen in Brussel willen gaan bidden, om historische achtergrond én gebedsonderwerpen aan te reiken:

(1) Het Sint-Goriksplein, de oudste historische kern van de stad (ook in het Engels en Frans te verkrijgen (2011, 4 blz)

(2) De Grote Markt, centrum van handel en macht, van executies en optochten, oproer en feesten (2011, 6 blz)

(3) De zeven historische poorten van Brussel (de kleine ring; document alleen in Engels) (link!) (2017, 4 blz)

‘Bidden voor je stad’: wil je in een gebedsgroepje regelmatig en systematisch bidden voor je stad, gebruik dan dit schema hiervoor om alle aspecten door te  bidden!