Dat bidden (levens)belangrijk is, hoeven we je waarschijnlijk niet uit te leggen. En toch staat het in onze jachtige maatschappij erg onder druk, en zakt het te vaak in de prioriteitenlijstjes. Daarom is het Gebedsnetwerk in 2009 een gebedsketting gestart, met als doel om gebed te mobiliseren voor specifieke noden en onderwerpen in ons land. We willen met deze gebedsketting op dit ogenblik echter een heel nieuwe start maken, zowel qua inhoud als qua werkwijze. Dit om zoveel mogelijk christenen de kans te geven mee op de bres te gaan staan voor ons land. Je kan dus vanaf nu mee inspringen, en een schakel worden in een lange rij van trouwe bidders, en zo een zegen zijn voor België. Wil jij ook meedoen? Wij hebben je nodig! God heeft jou nodig! België heeft jou nodig!

“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen?” Lukas 18:7

Hoe werkt het? Niet iedereen heeft dezelfde passie om voor dezelfde gebieden te bidden: God geeft vaak aan mensen een specifieke gebedslast. Daarom willen we uitgaan van het concept van de zeven ‘bergen’ van de maatschappij (of: de zeven ‘poorten’): dit zijn de zeven belangrijke invloedssferen:

(1) politiek, overheid, justitie

(2) economie en financiën

(3) onderwijs en wetenschap

(4) kunst/cultuur en media/entertainment, sport

(5) sociale en medische sector

(6) familie, huwelijk en gezin, kinderen

(7) kerk en godsdienst(en)

(Als je klikt op deze links, kan je een tekst lezen met algemene uitleg over deze ‘berg’ en een lijstje algemene gebedsonderwerpen).

We willen de gebedsketting zo opzetten dat de bidders enkel die onderwerpen krijgen die hun hart hebben en waarvoor zij zich opgeven.

Als Paulus ons oproept om voor hooggeplaatsten te bidden (1 Tim. 2:2), dan geldt dat dus voor elk van deze gebieden: voor de beleidsmakers en het beleid.

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

  • Als je je hierin wil engageren, geef je op bij onze coördinator, Gerda, en laat weten welke van de zeven bergen jij op je wil nemen (je mag er uiteraard ook meerdere nemen).
  • 4 à 8 maal per jaar zal je een aantal actuele gebedsonderwerpen krijgen. Dit kan natuurlijk vaker of minder vaak zijn al naargelang er meer nood is.
  • We willen vragen om ± een uur per week hiervoor apart te zetten. Maar voor alle duidelijkheid: als je slechts 30 min. (of 15…) kan bidden, dan is dit nog véél beter dan niets. Het is flexibel op welke dag of uur je dit doet, maar we raden je toch sterk aan om hiervoor in je agenda een vast uur te plannen.
  • De gebedsonderwerpen worden per mail opgestuurd, maar we willen ook via WhatsApp communiceren: het is sneller en vaak handig om de onderwerpen ook op je smartphone overal bij je te hebben. Daarom, als je je opgeeft, hebben we ook je GSM-nummer nodig (dit is uiteraard niet verplicht, maar dan mis je wel een stuk communicatie; we zullen er sterk op letten dat er geen overdosis aan berichtjes binnenkomt!)

Het centrale emailadres (Gerda), is: 247gebed_gerda@telenet.be. Geef dus op voor welk deelgebied (of meerdere) je gebedsinfo wil ontvangen, en vergeet je GSM-nummer ook niet te geven.

De korte versie van deze oproep en info (1 A4) kan je hier downloaden. De algemene uitleg van de visie van de zeven bergen kan je hier lezen. De uitleg over elke specifieke berg en (algemene) gebedsonderwerpen kan je hierboven lezen.

Binnenkort hopen we dit alles ook in Frans en Engels vertaald te hebben en op de website van Pray4belgium.be te zetten.

Mogen onze gebeden talrijk en onophoudelijk opstijgen naar de almachtige God, en mogen we de vruchten hiervan al zelf binnenhalen!