Gebed is …

  • geen plicht… maar een voorrecht
  • geen luxe… maar een noodzaak
  • geen prestatie… maar relatie
  • geen kramp… maar rust
  • niet saai.. maar avontuurlijk
  • niet zwak… maar krachtig
  • niet vermoeiend… maar verfrissend
  • geen versiering… maar de kern van de zaak

Bidden is: de éérste prioriteit ook daadwerkelijk eerst doen.

Luther zei eens: “Tjonge, wat heb ik het druk vandaag. Ik zal maar eerst een half uur extra bidden”.

Bidden is: onze lange arm gebruiken.

Gebed is niet het laatste wagonnetje aan de trein, maar de locomotief!

Bidden is: de grootste kracht aller tijden (Gods liefde) in beweging zetten.

Wie God niet kent, denkt: bidden is dwaas; wie God kent,
denkt: niet-bidden is dwaas.

Drie christelijke leiders kwamen samen om te bidden voor een gezamenlijk project. Na wat gepraat over koetjes en kalfjes, zei één van hen: “Kom, laten we bidden voor het werk”.
Waarop een ander antwoordde: “Gebed ís het werk”.


Gebed is geen versiering van onze christelijke acties, zoals slagroom op de taart; het is zélf actie.

Gebed is: surfen op Gods internet, op zijn worldwide netwerk van oneindige mogelijkheden.

Bidden is: springen over alle aardse rechtbanken heen (Vredegerecht, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep, Hof van Cassatie, Raad van State, Europees Hof te Straatsburg, Internationaal Gerechtshof in Den Haag…), en ineens naar het Opperste Gerechtshof stappen: je hebt onmiddellijk een persoonlijk onderhoud met de Allerhoogste Rechter zelf.

De kracht van ons gebed hangt af van ons besef Wie het is tegen Wie wij praten.

Wijze mannen zochten Jezus. Dat doen ze nog altijd.

Wie God leert kennen in al zijn vaderliefde, vindt gebed geen “verloren tijd”, maar vindt alle gebedsloze (God-loze) uren “verloren uren”.

Als we méér voor God wérken dan bidden, wordt ons werk hol, leeg, onbevredigend: bidden voorkomt uitgeblust-raken.

Wie werkt vanuit de rust van het gebed, ziet scherper en bereikt veel meer met veel minder inspanning.

Bidden is niet vergaderen met God, argumenteren tegen Hem, maar praten met God, contact, relatie, intimiteit, “quality time”.

Bidden is niet: God proberen te overtuigen van ónze kijk op het probleem, maar: even Zíjn bril lenen om onze hardnekkige bijziendheid te corrigeren.

Gebed verandert meer onszelf dan God.

Jezus behaalde de eigenlijke overwinning niet op Golgotha, maar in Gethsemane.

Velen denken: waarom zou ik aan God vragen wat ik ook zelf kan? Een bidder denkt: waarom zou ik zélf doen wat ik aan God kan vragen om te doen wat Hij véél beter kan dan ik???

Life is short. Pray hard!

Bidden is: erkennen dat we met onze meest volhardende inspanningen, met onze briljantste ideeën en onze geniaalste strategieën, zonder Gods inspiratie, niet één millimeter kunnen toevoegen aan Gods werk.

Als gebed inderdaad zo machtig is, waarom zouden we het ongebruikt laten liggen???