de overheden (1 Tim 2:1-4):

 • de regering: kracht voor rechtvaardig beleid, tegen duistere invloeden
 • het koningshuis: kracht in hun christelijke overtuigingen, positieve uitstraling
 • de Europese instanties: uitzuivering en openheid naar God toe
 • de lokale besturen: wijsheid en rechtvaardigheid
 • de media: openheid en respect voor Gods Woord

eenheid onder christenen (Joh. 17:20-23):

 • eenheid binnen gemeenten (Ef. 4:1-6)
 • eenheid tussen gemeenten
 • eenheid tussen denominaties
 • bid voor andere denominaties, zegen hen

goede leiders (Ef. 6:19): zowel in de gemeente als in de maatschappij:

 • herstel van gezag:betrouwbare, zuivere, onbaatzuchtige leiders, die het vertrouwen in gezag kunnen herstellen
 • een gezeglijke houding bij de anderen
 • dat mannen hun verantwoordelijkheid (priesterschap) zullen opnemen
  roepingen, arbeiders in de oogst (Matt. 9:37-38)
 • de vijf bedieningen (apostelen, evangelisten, herders, profeten en leraars: Ef. 4:11): dat ze mogen zichtbaar en effectief worden
 • kinderen, tieners en jeugd: een toekomstige generatie leiders

een nieuwe mentaliteit onder christenen:

 • bewogenheid, zachtheid, genade (naar elkaar en naar andere mensen toe) (Fil. 1:9, Joh 13:35)
 • dat gemeentes thuishavens van liefde mogen wordendat gekwetste en dolende christenen terug thuis mogen komen
 • het verbreken van schaamte en minderwaardigheid
 • het verbreken van onverschilligheid
 • het verbreken van elke valse vroomheid
 • werken vanuit Gods bovennatuurlijke kracht, vanuit zalving

oogst: een nieuwe lente in ons land, nieuwe mentaliteit, dooi

 • het bereiken van een verloren gaande wereld: de vuile rivier doorwaden om de oogst te bereiken
 • vrijmoedige en krachtige evangelisatie vanuit gemeenten
 • een nieuwe openheid in ons land voor het evangelie
 • gemeentestichting: 345 nieuwe gemeenten tegen 2015 (DAWN)

vluchtelingen en migranten:

 • liefde en gastvrijheid onder ons volk
 • een open deur voor het evangelie onder migranten
 • voor de bloeiende allochtone gemeenten in onze grote steden