Voorbede voor Vlaamse Ontmoetingsdag

Donderdag 11 november gaat de Vlaamse Ontmoetingsdag door in de Brabanthal in Leuven: vóór de samenkomst is er gebed en voorbede van 9u15 tot 9u45.

Zie ook www.vvp.be