Bidden in en voor Brussel

Sinds oktober 2010 richt Gebedsnetwerk.be haar gebed op Brussel als hoofdstad van ons land. Er komt een reeks artikelen beschikbaar voor mensen die individueel of in teams in Brussel willen gaan bidden. Om historische achtergrond en gebedsonderwerpen aan te reiken.

Het Gebedsnetwerk is sinds oktober 2010 heel intens bezig met gebed in en voor Brussel als hoofdstad van ons land. Regelmatig gaan teams op verschillende strategische plaatsen bidden en zij zullen dat nog een hele tijd blijven doen. Brussel is een internationaal knooppunt, maar ligt daarom ook vaak “in de knoop”. Het is een zeer strategische stad, maar ook een stad met heel veel geestelijke nood.

Bidders of teams van bidders die in Brussel willen gaan bidden, krijgen historische achtergrond en gebedsonderwerpen aangereikt in een reeks artikelen:

(1) Het Sint-Goriksplein, de oudste historische kern van de stad

(2) De Grote Markt, centrum van handel en macht, van executies en optochten, oproer en feesten (verschijnt binnenkort)

Meer artikelen zullen later verschijnen. Ook in het Engels en Frans (zie bij www.pray4belgium.be).