Vader maak ons één

Een nieuwe boekje brengt 60 verfrissende gezichtspunten samen rond eenheid, samenwerking, verzoening,  “koninkrijks”-denken, “stadskerk”, de uitdagingen rond eenheid maar ook de grote beloften die erop liggen. Eenheid maakt onoverwinnelijk!

“Eenheid”… hmm, een vaak gebruikt woord onder christenen! Er wordt regelmatig over gepreekt en gezongen, en iedereen erkent dat het heel belangrijk is. Maar is het daarom vandaag goed gesteld met de eenheid onder christenen en christelijke kerken? Dat hangt er van af hoe hoog je de lat legt, of: hoe hoog God de lat legt! En bovendien, wat bedoelen we eigenlijk wanneer we over eenheid spreken? Maar vooral: waarom is het voor Jezus zó belangrijk dat Hij er op de laatste avond van zijn leven driemaal voor bidt (Joh. 17:11-23)? En waarom ligt er een onbeperkte belofte van gebedsverhoring op éénparig gebed (Matt. 18:19)?

Eenheid is geen optie, maar een gebod
De strijd rond eenheid speelt zich ook af op vele niveaus: we hebben het nodig om één te zijn met onszelf, met God, met onze huwelijkspartner, in ons gezin, in de lokale gemeente, een leidersteam, in een stad, in het land, en uiteindelijk… met al onze broeders en zusters tot aan de uiteinden der aarde.
Diepe eenheid met mensen beleven is heerlijk, maar de weg ernaar toe is soms aartsmoeilijk. En toch bestaan er eenvoudige principes, door de Bijbel aangereikt, om hierin te groeien, net zoals een kleine sleutel een grote deur met een “klik” kan openen … Kortom, zonder Hem is eenheid absoluut onmogelijk, met Hem kan het hemels eenvoudig zijn.

60 verfrissende gezichtspuntenomslag boekje
Dit nieuwe boekje brengt 60 verfrissende gezichtspunten samen rond eenheid, samenwerking, verzoening,  “koninkrijks”-denken, “stadskerk”, de uitdagingen rond eenheid maar ook de grote beloften die erop liggen. Eenheid maakt onoverwinnelijk!

Wil je een verkorte versie lezen (“in vogelvlucht doorheen het boekje”), klik dan hier.

Dit boekje is in eerste instantie gericht tot de leiders in het Lichaam van Christus, maar zal ook inspirerend zijn voor elke christen die wil groeien in visie. Om het geheel praktisch te maken zijn er nog vele tips, gespreksvragen en gebedsonderwerpen aan toegevoegd.

De schrijver, Ignace Demaerel, zetelde zes jaar in het bestuur van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. De tekst werd nagelezen en aangevuld door verschillende vooraanstaande leiders in ons land.

Het boekje is een uitgave van Pray4belgium, in samenwerking met de Evangelische Alliantie
Vlaanderen. Binnenkort komen ook een Engelse en Franse versie uit.

Bestellen
Dit boekje werd door de EAV gratis verspreid (één exemplaar) onder alle aangesloten gemeenten. Het kan door alle geïnteresseerden ook besteld worden. Prijs € 5 + verzending = € 6,50. Voor bestelling van grotere aantallen, contacteer ons.
Pray4belgium, Achille Detiennestraat 38, 1030 Brussel; e-mail: pray4belgium@scarlet.be; Bankrekening: BE69 9796 3530 8878

“Wie dit boekje op de plank zet zonder het te lezen, draagt een grote verantwoordelijkheid. Wie het leest een nog grotere. Als wij als zelfverklaarde oprechte christenen niet streven naar onderlinge eenheid hebben we de wereld niets te vertellen.”
Kris Vleugels (ex-voorzitter Evangelische Alliantie Vlaanderen)