Compilate-CD van onderwijs over gebed en voorbede

Franz Lippi is een autoriteit op het terrein van strategisch gebed en voorbede. Sinds 2007 komt hij tweemaal per jaar naar Brussel om daarover seminars te geven. Alle 11 sessies van de eerste twee seminars (2007-2008) zijn nu op één compilatie-CD gezet. Van harte aangeraden aan iedereen die wil groeien in geloof, gebedspassie en autoriteit. Elf uren van levensveranderend onderwijs voor € 15.

Franz LippiFranz Lippi is oprichter van B.L.A.S.T.-ministries (Graz, Oostenrijk), een netwerk van internationale voorbede en gemeentestichting in Zuidoost-Europa (zie www.blastministries.net). Hij heeft veel ervaring met strategisch gebed en het geestelijk vrijzetten van steden en gebieden.

Het Gebedsnetwerk-team heeft Franz Lippi “geadopteerd” als apostolisch leider, en geniet van het diepgaande onderwijs dat hij brengt. Het is krachtig, doorleefd, uitdagend, grensverleggend, en gebalanceerd.

Om dit onderwijs meer te verspreiden, zijn alle 11 sessies van de eerste twee seminars (2007-2008) op één compilatie-CD gezet. Hierin komen alle kernthema’s terug, zoals: ‘prayer strikes’, bidden met (Gods) geloof, het Woord proclameren, de kracht van twee of drie, ‘symphoneo’-eenheid in gebed, niveaus van autoriteit, de ‘secret place’, tot God naderen op grond van genade alleen, een gebedsleger, speer en schacht, rugdekking, verbondsrelaties, Tent van David, ‘de God die je aanbidt, zo zal je worden’…

Van harte aangeraden aan iedereen die wil groeien in geloof, gebedspassie en autoriteit. De CD staat garant voor ongeveer elf uren van levensveranderend onderwijs.

De prijs is 15 € (= slechts 1,36 € per sessie!). Als je hem per post wil bestellen: graag € 16,50 overmaken op de rekening van het Gebedsnetwerk:
652-8133843-87 (BE67 6528 1338 4387; BIC-code: HBKABE22),
met vermelding van “CD Franz Lippi + je adres!