Gebedsmaand oktober 2013

Oktober komt er bijna aan, en dat betekent ook: gebedsmaand voor alle christenen en gemeenten in België. Het is een initiatief dat sinds enkele jaren gedragen wordt door de Vlaamse en Waalse evangelische alliantie, en ook in het Engels beschikbaar is.

Er is een ruim scala van 31 gebedsonderwerpen voorzien, voor elke dag één. Het zijn gebedsonderwerpen voor de gemeenten, voor onszelf én voor ons land, stuk voor stuk cruciale punten die een pijler zijn voor Gods koninkrijk en een doorbraak van het evangelie. Bedenk dat we dit samen doen met duizenden over het ganse land, en dat er aan éénparig gebed een onbeperkte belofte verbonden is (Matt. 18:19)!

Alleen God kan een land veranderen, de bevroren grond doen smelten, harten zacht maken, een mentaliteitswijziging teweegbrengen…, en wij hebben die “lange arm” tot in de hemel! En het woord “onmogelijk” staat niet in Zijn woordenboek!