Provinciale gebedsavonden voor leiders maandag 19 januari 2015

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert
voor het elfde jaar deze gebedsavonden voor evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies.

Kring-gebed

Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten, diakenen,groepsleiders, …, en hun echtgenotes) van de evangelische kerken

worden hartelijk uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.  Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke agenda’s éénmaal per jaar een avond prioriteit aan te geven, of niet?

Lees meer over locaties en thema: Gebedsavond 2015 (pdf)