‘In the upper room’ – met Franz Lippi – oktober 2016

Geen ‘klassiek seminar,’ maar een programma waar Gods Geest alle ruimte krijgt en aanbidding, gebed, onderwijs, voorbede, profetische woorden en daden in elkaar overvloeien. God zoeken, Jezus verhogen, naar de Geest luisteren, en zijn Koninkrijk naar beneden bidden. Kortom, één groot gebeds- en lofprijzingsconcert!

Vrijdag 28 oktober 2016 (19.30u) en
Zaterdag 29 oktober 2016 (10.00u, 14.00u, 19.30u).

upper-roomAdres: Christelijke Kerk Bethanië  (Rollewagenstraat 76, 1800 Vilvoorde-Peutie).

Inkom gratis
Vertaling: Franz Lippi zal spreken in het Engels, en er is vertaling naar Frans en Nederlands.

Info: In the Upper Room & Franz Lippi oktober 2016 PDF NL