Upperroom : 10 dagen gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren

Gebedsnetwerk doet een oproep tot 10 dagen van intens gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren (25 mei – 3 juni 2017), net zoals de apostelen en de 120 leerlingen.

Het eerste doel van deze tien dagen is dat elk van ons persoonlijk tien dagen lang gebed écht tot absolute prioriteit maakt en intensifiëert. Het is een oorlogsverklaring aan elke gebedsloosheid en gebedsarmoede in onze eigen ziel en in onze gemeenten.

‘We are born for such a time as this!’

We leven in cruciale en spannende tijden: het is zeker niet gemakkelijk, omdat de Kerk constant onder druk en aanval staat. Maar in tijden van druk en vervolging is God bijzonder nabij en wordt Zijn kracht manifest. Het is Zijn gelegenheid om Zijn Koninkrijk te laten zien. ‘We are born for such a time as this’!

2017 is een zeer belangrijk jaar, gezien de vieringen van 500 jaar Reformatie. En heeft Europa nu niet nog veel méér een Reformatie nodig dan in Luthers tijd? Maar een opwekking komt niet van onderuit, niet uit menselijke plannen of ideeën. Elke opwekking is anders, geen kopie van de vorige. Ons land en ons continent hebben meer dan ooit een aanraking van God nodig: niet dat deze wereld het verdient of zoekt, maar omdat God genadig is en wil dat iedereen behouden wordt.

10 dagen gebed, waarom doen we dat, en hoe stellen we dat voor?

Daarom doen we als Gebedsnetwerk een oproep tot 10 dagen van intens gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren (25 mei – 3 juni): net zoals de apostelen en de 120 leerlingen. Waarom doen we dat, en hoe stellen we dat voor?
We hebben het allemaal nodig om Gods aangezicht te zoeken, en gebed wordt in deze drukke maatschappij té vaak tot ‘prioriteit nummer 17’. God is de Bron van alle leven, van elke verfrissing en vernieuwing. Laten we uit alle macht Hem zoeken, Zijn wil en openbaring, Zijn kracht en leven. Dit kunnen we doen voor onszelf persoonlijk, én voor ons land, onze stad, onze gemeente.
Het eerste doel van deze tien dagen is niet om heel veel gebedsdagen of –bijeenkomsten te organiseren, maar: dat elk van ons persoonlijk tien dagen lang gebed écht tot absolute prioriteit maakt en intensifiëert. Het is een oorlogsverklaring aan elke gebedsloosheid en gebedsarmoede in onze eigen ziel en in onze gemeenten.

Hoe kan je dat doen? Acht tips

  1. Schuif in deze tien dagen maximaal andere activiteiten of verplichtingen aan de kant: hoe belangrijk engagementen ook zijn, een afspraak met de Koning van het heelal staat nog altijd boven andere prioriteiten, of niet?
  2. Neem telkens de béste tijd van de dag: de tijd dat je het meest fris bent. God verdient het beste, nietwaar?
  3. Kies dan ook de beste plaats waar je tot rust kan komen. Ga in je ‘binnenkamer’, waar je niet gestoord wordt, of ga elders naar een plaats waar je Hem gemakkelijker kan ontmoeten.
  4. Neem voldoende lange tijd om bij Hem te zijn: we raken pas in diepere lagen van onze ziel en geest als we tijd nemen! Trek je desnoods ergens een ganse dag terug.
  5. Verander eens in je gebedstijden, gebedsplaatsen, gebedsroutines: breek uit vastgeroeste patronen, ga uit je comfortzone, ga gebedswandelen, probeer nieuwe wegen en frisse manieren.
  6. Neem contact op met andere gemotiveerde bidders in die periode, en spreek af om dit samen te doen, om elkaar aan te vuren.
  7. Als er een gebedshuis in je buurt is, ga daarheen om er, alleen of met anderen, uren tijd met God door te brengen.
  8. Vasten kan zeker helpen om intenser te bidden, om jezelf vrij te vechten van de zuigkracht van deze wereld, en dieper contact met God te krijgen.

In ieder geval, ga voor een persoonlijke doorbraak in alle situaties van je leven waar doodsheid binnengeslopen is. Verbreek alle gebedsloosheid, verstrooidheid, moeheid, ontmoediging en ongeloof. Kom bewust in Gods rust, leg je te drukke werken af, verwacht iets níeuws van Hem. De verhoring van dit gebed is gegarandeerd: in Gods tegenwoordigheid vertoeven is reeds de beloning zelf.

Leidraad

Laten de volgende twee teksten, van David en Paulus, hierbij onze leidraad zijn:

Psalm 27: 4, 8, 14
Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEER,
verberg Uw aangezicht niet voor mij.
Wacht op de HEER,
wees sterk
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja, wacht op de HEER.

Filippenzen 3: 8, 10, 11
Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen…,
opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Het Gebedsnetwerk-team,
Ignace, Donat, Frieda, Peter, Tim