EAV Gebedsweek 2018: Reizigers en vreemdelingen

Van zondag 14 januari 2018, tot en met de volgende zondag – 21 januari – loopt de Internationale Gebedsweek. Gebed is een van de belangrijke prioriteiten van de evangelische beweging: sinds 1846, bij het ontstaan van wat tegenwoordig de World Evangelical Alliance heet, wordt er aan het begin van het jaar een gebedsweek georganiseerd. In ons werelddeel gaat het initiatief van de Europese Evangelische Alliantie uit en het materiaal voor Vlaanderen bewerkt door Wout van Wijngaarden.

In deze speciale editie van EAV- NIEUWS vindt u een overdenking voor iedere dag van deze week, evenals suggesties voor dank,  lofprijzing en gebed. U kunt deze week individueel volgen of in groep, bijvoorbeeld als kring of gemeente.

Christelijke Herbronning ‘Connect’ in Wortegem-Petegem organiseert een speciale Gebedsmidweek met als titel ‘Op reis met God’. U kunt daar een of meerdere dagen aan deelnemen. Voor meer informatie, zie de advertentie op de laatste pagina.

Aansluitend op de gebedsweek worden de Provinciale Gebedsavonden voor Leiders georganiseerd. Meer info op de laatste bladzijden van EAV-NIEUWS: