Oude bronnen: Jan van Ruusbroec

Ons land heeft in het verleden verschillende rijke bronnen van geestelijk leven gekend. Het is belangrijk om die te kennen en te eren, en deze bronnen ‘opnieuw open te graven’. …

EAV Gebedsweek 2019: Een en anders

Eenheid … het is een veel besproken onderwerp binnen de evangelische wereld. De theorie lijkt gemakkelijk, de praktijk lijkt eerder verdeeldheid te tonen. Of zeggen we beter ‘verscheidenheid’. Beide begrippen, zowel ‘eenheid’ …